Vyšná Slaná

Kronika obce I.

Obdobie: 1952 - 1966b

Kronikári: Ondrej Záhradník, Ján Vido, Ondrej Hlaváč

Počet strán: 718

Kronika obce II.

Obdobie: 1980 - 1995

Kronikári: Ján Vido

Počet strán: 506