Vyšný Žipov

Kronika obce I.

Kronikári: Juraj Hamara, Miloslav Slávik, Ján Miško, Agnesa Marenčinová, Mária Žipajová Sabolová

Počet strán: 200

Kronika obce II.

Kronikári: Mária Žipajová Sabolová, Ján Matta

Počet strán: 98

Pamätná kniha obce I.

Kronikári:

Počet strán: 340

Pamätná kniha obce II.

Kronikári:

Počet strán: 230

Kronika materskej školy

Kronikári:

Počet strán: 170