Obyčaje a zvyky - podrobnejšie popísané v kronikách